Vítejte na stránkách naší školy

Ke stažení

Dopis rodičům. Volby do školské rady 2019

Volby do školské rady 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 — 2018

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 — 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA školy za rok 2015/2016

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení

„Hrajeme si každý den“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ROZPIS UKAZATELŮ pro sestavu rozpočtu na rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. – 31. 12. 2015

ROZVOJOVÝ PROGRAM – rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. – 31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Školní VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motol "NEMO"

LOGOPEDICKÁ PÉČE – ŠVP 2 – aktualizace

Školní řád ZŠ a MŠ při FN Motol

JEDNACÍ ŘÁD školské rady

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím 2013

ODKAZ NA STARÉ STRÁNKY ŠKOLY

© 2016 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Designed and powered by Filip Žahourek, GOODDESIGN