Vítejte na stránkách naší školy

Informace o povinném subjektu

Níže jsou uvedené údaje dle vyhlášky 442/2006 Sb.

 

1. Název

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě Škol a školských zařízení ČR.

 

2. Důvod a způsob založení

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů

plynoucích.

 

3. Organizační struktura

Organizační schéma

 

4. Kontakty

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v této rubrice

 

4.1. Poštovní

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

 

4.2. Adresa pro osobní návštěvy

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

Pracovní dny: 8.00 — 16.00 (polední přestávka 12.30 — 13.00 hod.).

 

4.3. Úřední hodiny

Prázdninové úřední hodiny: pondělí 13.00 — 15.00, středa 9 — 12.00 hod.

Ředitel: 22443 5700

Zástupce ředitele: 22443 5701

Hospodářka: 22443 5703

 

4.4. Číslo faxu 224 435 700

 

4.5. Adresa webu www.školamotol.cz

 

5. Případné platby lze poukázat

19-14 25 92 02 37/0100

 

6. IČ 60461683

IZO 060 461 683

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

 

8. Dokumenty

Školní řád

 

8.1. Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva školy

 

8.2. Rozpočet

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte řediteli školy poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy

dle opravného prostředku.

 

11. Formuláře

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách. Formulář "Souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení" je k dispozici ZDE

 

12. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

 

13. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb. Správní řád

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

 

14.2. Vydané právní předpisy

Školní řád

 

14. Úhrady o poskytování Informací

15.1. Sazebník úhrad Sazebník za poskytování informací poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

15. Licenční smlouvy     -----

 

16. Výroční zprávy

Výroční zprávy

© 2016 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Designed and powered by Filip Žahourek, GOODDESIGN