Vítejte na stránkách naší školy

Školská rada

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
a k jejich následnému uskutečňování,

– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

– schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních školách,

– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

– projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

– podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

– podává návrh na odvolání ředitele,

– podává návrh na odvolání ředitele školy.

Členové školské rady

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole při FN Motol ze dne 15. 3. 2016.

 

Za pedagogické pracovníky byly řádně zvoleny:

Mgr. Anna Gontarová

Mgr. Markéta Nyklová

Mgr. Jaroslava Volfová

 

Volební účast:

celkem se k volbám dostavilo 15 voličů

platné hlasy: 15

neplatné hlasy: 0

volební účast: 88,3 % (2 paní učitelky jsou v pracovní neschopnosti)

 

Mgr. Anna Gontarová  10 hlasů

Mgr. Jaroslava Volfová  10 hlasů

Mgr. Jarmila Kaslová  5 hlasů

Mgr. Monika Leinveberová  5 hlasů

 

Přípravný volební výbor:

Mgr. Ivana Vilímková (předsedkyně) – zástupkyně ředitelky

Mgr. Markéta Nyklová – učitelka, II. stupeň ZŠ

Mgr. Anna Gontarová – učitelka, II. stupeň ZŠ

 

Za zákonné zástupce zletilých a nezletilých žáků byly jmenovány:

Veronika Čepeláková

Dr. Věra Reichlová

© 2016 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Designed and powered by Filip Žahourek, GOODDESIGN