Vítejte na stránkách naší školy

Školská rada

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
a k jejich následnému uskutečňování,

– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

– schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních školách,

– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

– projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

– podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

– podává návrh na odvolání ředitele,

– podává návrh na odvolání ředitele školy.

Členové školské rady

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady při Základní škole
a Mateřské škole při FN Motol ze dne 27. 2 2019.

 

Za pedagogické pracovníky byly řádně zvoleny:

Mgr. Markéta Nyklová

Mgr. Jaroslava Volfová

 

Volební účast:

celkem se k volbám dostavilo 13 voličů

volební účast: 93 %

 

Mgr. Markéta Nyklová celkem 11 hlasů

Mgr. Jaroslava Volfová celkem 10 hlasů

 

Přípravný volební výbor:

Mgr. Ivana Vilímková (předsedkyně) – zástupkyně ředitelky

Mgr. Daniela Martincová – učitelka II. stupeň ZŠ

Mgr. Markéta Nyklová – učitelka, II. stupeň ZŠ

 

Za zřizovatele:

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Ing. Marie Kousalíková

 

Za zákonné zástupce zletilých a nezletilých žáků byly jmenovány:

Veronika Čepeláková

Dr. Věra Reichlová

© 2016 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Designed and powered by Filip Žahourek, GOODDESIGN