Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: gdpr@moore-czech.cz

Informace o tom, jaké OÚ škola o jednotlivých subjektech OÚ zpracovává jsou k dispozici v kanceláři školy.