Školská rada

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
– schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
– projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
– podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
– podává návrh na odvolání ředitele,
– podává návrh na odvolání ředitele školy.

Členové školské rady

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84

Za zřizovatele:
Ing. Marie Kousalíková, předseda
Mgr. Simona Svobodová

Za zákonné zástupce:
PhDr. Věra Reichlová
Veronika Čepeláková

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Markéta Nyklová
Mgr. Jaroslava Volfová

 

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon  o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky / mobilní aplikaci: https://www.skolamotol.cz/

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 7. 2020. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR. Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 30. 8. 2020. Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany, resp. provozovatelem webových stránek.

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. Webové stránky využívají rozhraní vytvořené společností Filip Žahourek, FZ-DESIGN.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol  má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt  na správce obsahu:

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Mgr. Vlasta Průchová, pruchova@skolamotol.com
tel.: 22443 5700

Kontakt na technického provozovatele internetových stránek :

Filip Žahourek FZ-DESIGN
Borovanského 2381, 155 00 Praha 5
Tel: +420 602 80 20 90
Kontakt: admin@skolamotol.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením
ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz